Szkoła teatru Iwana Wyrypajewa

Kurs jednoczący dramatopisarzy i reżyserów (liczba uczestników: max. 20 osób)
 
Kierunki naboru 2021/2022: reżyseria, dramaturgia 
 
 
Opis kursu i planu pracy
 
Iwan Wyrypajew o charakterze szkoły: 
„Dlaczego ważne jest, aby kurs był miejscem jednoczącym dramatopisarzy i reżyserów?
 
„Ponieważ ten kurs opiera się na wyjaśnieniu technologii, metod, mechanizmów praktycznej strony pracy w teatrze. Głównym problemem, który widzę, jest niezrozumienie przez dramatopisarzy struktury i mechanizmów teatru. Większość z nich nie pracuje w teatrach – są jedynie widzami. A reżyserzy nie wiedzą, jak analizować teksty dramatów, nie posiadają metod i narzędzi do zrozumienia „co to jest sztuka”. Jednym z głównych zadań naszej szkoły jest połączenie tych dwóch zawodów we wspólnym procesie uczenia się pracy nad sztuką w teatrze.”
 
Słowo dla dramatopisarzy:
„Przestudiujemy teorię sztuki, przeanalizujemy na czym opiera się dramat, jak skomponować sztukę, itp.. Najwięcej miejsca poświęcimy jednak wyjaśnianiu mechanizmów działania reżysera teatralnego i zawodu aktorskiego. Bardzo chciałbym, żeby dramatopisarze z naszej szkoły zagrali przynajmniej raz w sztuce. Skoro dramatopisarz to zawód autora, na pewno nie będę uczył o czym pisać, jak tworzyć swój własny i niepowtarzalny świat. To już prywatna praca. Moim zadaniem jest wyjaśnienie, jak działa rzemiosło, więc skupimy się na tym, czym jest Teatr.”
 
Słowo dla reżyserów:
„Dla mnie reżyser nie jest zawodem autorskim, to jest zawód wykonawczy. Ci, którzy uważają, że reżyser jest autorem spektaklu, powinni zrozumieć dokąd zmierzają. Reżyser pracuje ze sztuką – więc będziemy uczyć się analizowania sztuki, opowiadania, czym ona jest i jak wystawić ją w teatrze – bez zmiany, bez interpretacji. Nie mam zamiaru uczyć mojego stylu i spojrzenia na teatr. Będziemy uczyć się pracy z materiałem. Zajmiemy się wyłącznie rzemiosłem – czym jest akcja, czym jest zdarzenie, jak pracować z aktorem,( w tym psychologicznie), z gwiazdami, z nieznanymi aktorami, z aktorami, z którymi jesteśmy w konflikcie, jak podpisywać umowy, jak rozmawiać z dyrektorami teatrów, jak opisać swój projekt, jak napisać eksplikację, jak pracować z scenografami i projektantami kostiumów.”
 
Nasz kurs jest dla tych, którzy chcą nauczyć się rzemiosła i takiego właśnie postrzegania teatru. To również miejsce dla osób, które patrzą na zawód reżysera i dramatopisarza jak na „zawód wykonawczy” oraz dla wszystkich tych, którzy pracują ze sztuką z aktorami i wszystkimi innymi twórcami.”
 
 
 
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:
 
PROGRAM SZKOŁY TEATRU IWANA WYRYPAJEWA TO:
 • Cykl wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych – grupowych oraz indywidualnych
 • Kompleksowy program spotkań mistrzowskich
 
DLA KOGO?
 • Dla wszystkich osób, które chcą pracować nad  polepszeniem swojego rzemiosła, rozwijaniem i doskonaleniem ć umiejętności dramatopisarskich i reżyserskich poprzez zapoznanie się z metodą pracy  dramatopisarza  i reżysera Iwana Wyrypajewa
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Wypełnienie formularza
 • Przesłanie krótkiego listu, w którym opowiesz, dlaczego chcesz wziąć udział w zajęciach
 • Nagranie wideo z czytania fragmentów jednej ze swoich sztuk, do 5 min. (dla dramatopisarzy)
 • Przygotowanie eksplikacji reżyserskiej wybranego dramatu do 3 str. A4 (dla reżyserów)
 • Gotowość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Warszawie (stacjonarnie)
 • Znajomość języka polskiego (dla dramaturgów na poziomie pisania tekstów, dla reżyserów – pozwalającego  swobodnie prowadzić próby)
 • Wniesienie opłaty za udział w kursie (koszt: 3000 zł + VAT / w dwóch ratach)
 
ZGŁOSZENIA 
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI:
 • do 31.08.2021 – termin na przesłanie zgłoszenia
 • 01.09.2021 – 09.09.2021 – (online) rozmowy kwalifikacyjne z Iwanem Wyrypajewem
 • 10.09.2021 – ogłoszenie listy osób, które wezmą udział w kursie
 • 24.09.2021 – początek zajęć
 
PLAN PRACY:
 • Zajęcia będą odbywać się od września 2021 do czerwca 2022
 • Spotkania dwa razy w tygodniu (zajęcia online i offline; czas trwania: 4 godziny)
 • piątek 18.00 – 22.00
 • sobota 10.00 – 14.00
 • możliwość wzięcia udziału w próbach przedstawień Iwana Wyrypajewa w charakterze asystentów i/lub obserwatorów
 
PROGRAM SZKOŁY
 
Wykłady:
To część teoretyczna. Będą realizowane w formie spotkań online oraz stacjonarnie w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz w siedzibie WEDA Projekt. Uczestnicy będą spotykać się zarówno we wspólnym gronie jak i z zachowaniem podziału na grupę reżyserów oraz dramatopisarzy. 
 
Warsztaty:
To spotkania mistrzowskie na scenie Instytutu Teatralnego z twórcami – praktykami zaproszonymi przez Iwana Wyrypajewa do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą.   
 
Zajęcia praktyczne:
/ Wszyscy uczestnicy kursu pod opieką artystyczną Iwana Wyrypajewa oraz we współpracy z zaproszonymi twórcami przygotują wystawienie wybranej sztuki, w której wystąpią na scenie. 
 
// Dramatopisarzy przygotują tekst sztuki, który zaprezentują osobiście podczas spotkania z dyrektorami teatrów. 
 
/// Reżyserzy przygotują egzemplarz reżyserski wybranego tekstu (jako propozycję dla dyrektorów teatrów).
 
Rezydencje w teatrach:
Uczestnicy szkoły zostaną zaproszeni przez Teatry współpracujące ze STIW na rezydencje, podczas których przygotują z zespołem aktorskim pokaz fragmentu sztuki będącej przedmiotem pracy podczas kursu.
 
 
PARTNER SZKOŁY:
 
 • Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
 
TEATRY PARTNERSKIE:
 
 • Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
 • Teatr Współczesny w Szczecinie
 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
 • Teatr im. J.Kochanowskiego w Opolu
 • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
 • Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
 • Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 
ORGANIZATOR:
WEDA – dom artystyczny i studio produkcyjne założone przez Iwana Wyrypajewa i Karolinę Gruszkę.
KOORDYNATOR PROJEKTU: 
Maryna Dashuk
Kontakt:
tel. +48 736 096 119
 
Zapraszamy do stron na FB i Instagram: